Logistikkfaget

Liker du orden i rekkene?

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Dette arbeidet gjøres en rekke steder som godsterminaler, flyplasser og i en handelsbedrift.

Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver, i tillegg til planlegging av vareflyt, registrering av varer og kundebehandling.

Kjerneelementer

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Verdikjede
  • Planlegging og forbedringsarbeid
  • Folkehelse og livsmestring

Læreplan i vg3 logistikkfaget (LOG03-02) (udir.no)

Medlemsbedrifter som tilbyr dette lærefaget

Har du spørsmål?

Kontakt oss
© Stiftelsen Opplæringskontoret IFOS
Utviklet av:
pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram