For bedrifter

Hvordan bli lærebedrift?

Har bedriften besluttet å satse på lærlinger må de søke godkjenning som lærebedrift i Vestland fylke.  

For å bli godkjent som opplæringsbedrift må bedriften eller IFOS sende inn søknad om «godkjenning som lærebedrift» via eDialog

Kriterier for at en bedrift skal bli godkjent opplæringsbedrift er: 

 • At de har virksomhetsadresse i Vestland fylke
 • At de har en produksjon/aktivitet som dekker kompetansemålene i ønsket lærefag.
 • At de har en ansatt som kan ha rollen som faglig leder.
  • Den som skal være faglig leder må kunne dokumentere fagkompetanse ved enten:
   • Ha fagbrev/svennebrev i lærefaget eller nært beslektet lærefag.
   • Ha 6-års relevant praksis i lærefaget
   • Ha høyere adekvat utdanning i lærefaget eller nært beslektet fag
  • Personene som skal være faglig leder og instruktør for lærlingen må gjennomføre Vestland fylke sitt E-læringskurs for lærebedrifter, faglige ledere og instruktører
   • Deltakerbevis må skrives ut og legges ved søknaden om godkjenning
  • Dersom bedriften er medlem hos opplæringskontoret IFOS må kopi av medlemsavtalen legges ved søknaden om godkjenning.

 

Slik bli du godkjent som lærebedrift

Her kan du finne aktuelle læreplaner

Hvordan bli medlem hos Opplæringskontoret IFOS?

Bedrifter som ønsker å ansette lærlinger i samarbeid med opplæringskontoret IFOS, må inngå en medlemsavtale.

Gjennom medlemsavtalen plikter medlemsbedriftene å følge opplæringskontorets gjeldende vedtekter.

Det kreves ingen medlemskontingent for å være medlem hos oss.

Faglig leder

Faglig leder er den i bedriften som er hovedansvarlig for at lærling/lærekandidat får den opplærling som de har krav på.

Oppgavene til faglig leder er å:

 • Planlegge og tilrettelegge opplæringen for å sikre god progresjon på opplæringen gjennom hele læretiden
 • ha ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging.
 • Ha ansvaret for at lærling/lærekandidat blir satt til varierte oppgaver slik at de i løpet av læretiden har fått opplæring som dekker alle kompetansemål i aktuell læreplan
 • Påse at lærling regelmessig dokumenterer egen opplæring i den webportal IFOS til enhver tid benytter seg av.
 • Delta i vurderingssamtaler og halvårsvurderinger sammen med opplæringskontor og lærling/lærekandidat
 • Ha kontinuerlig kontakt med opplæringskontoret dersom det skjer endringer hos lærebedrift og eller lærling/lærekandidat som kan ha påvirkning for læreløpet.

Våre medlemsbedrifter

Ønsker du å bli kontaktet av opplæringskontoret, trykk på knappen:

Forespørsel om medlemskap
© Stiftelsen Opplæringskontoret IFOS
Utviklet av:
pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram