For lærlinger/lærekandidater

Egenskaper

De egenskaper våre medlemsbedrifter ser først etter når de skal ansette lærlinger/lærekandidater er de som:

 • Klarer å stå opp om morgenen og møte presis på skole/jobb
 • Har lavt fravær fra skolen
 • Er motivert, engasjert og lærevillig
 • Har god oppførsel og gode holdninger
 • Kan kommunisere og samarbeide med andre

Plikter

Som lærling/lærekandidat har du ansvar for:

 • egen læring (For å nå målene i læreplanen)
 • å møte til fast avtalt tid.
 • å følge reglene på arbeidsplassen
 • å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrutiner
 • å sette deg inn og følge bedriftens rutiner for varsling om fravær
 • å ta vare på utlevert arbeidstøy, verktøy og verneutstyr

For å lære mer om plikter kan du finne disse i Opplæringslova og i Arbeidsmiljøloven

Rettigheter

Som lærling/lærekandidat har rett på:

 • godkjent lærekontrakt
 • en tidsbestemt arbeidsavtale med lærebedriften
 • de samme rettigheter og plikter som en ordinær arbeidstaker i bedriften har
 • tilpasset opplæring / intern opplæringsplan
 • faglig vurdering / oppfølging minimum 4 ganger årlig
 • å bli meldt opp til fagprøve
 • lån og stipend lånekassen.no - lærekontrakt må være godkjent av fylket før du kan søke  

Les mer om rettigheter i opplæringslova.

Lønn

Som lærling/lærekandidat har du rett til lønn (og feriepenger) 

Lærlingelønn skal minimum være en fagarbeiders årslønn, fordelt på antall måneder med læretid. Lønnen blir ofte fordelt sånn

 • halvår: 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
 • halvår: 40% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
 • halvår: 50% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
 • halvår: 80% av en nyutdannet fagarbeiders lønn  

Jobber lærlinger overtid, har de rett på hjelpearbeiderlønn iht. den overtidssatsen som bedriften bruker for sine øvrige ansatte.

Valg av opplæringsløp

Læreløp 2+2

 • 2 år skole og 2 år i lære
 • 1 år opplæring og 1 år verdiskaping

Læreløp 1+3

 • 1 år skole og 3 år i lære
 • 2 år opplæring og 1 år verdiskaping

Læreløp 0+4

 • 0 år skole og 4 år i lære
 • 3 år opplæring og 1 år med verdiskaping
 •  

I opplæringsperioden er kostnadene med å ha lærling høyrere enn inntjeningen. I verdiskapingsperioden er kostnadene med å ha lærling lavere enn inntjeningen.  

Elev- og lærlingombudet

Har du spørsmål eller ting du er usikker på i læretiden, ta gjerne kontakt med elev- og lærlingombudet.

Mobbeombud

Hvis du opplever at du ikke har det greit i læreforholdet kan du kontakte mobbeombudet.

Rettleiingstjenesta

Hvis du har utfordringer i læretiden, kan du kontakte Rettleiingstjenesta.

Har du spørsmål?

Kontakt oss
© Stiftelsen Opplæringskontoret IFOS
Utviklet av:
pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram