Lærefag

Sveisefaget

Aktuelle arbeidssteder
Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver
Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder er

  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)

  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding

  • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode

  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Personlige egenskaper
En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.

Formelle krav
Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller sertifikat i samsvar med internasjonale standarder og krav.

Finn ledige læreplasser