Lærefag

Platearbeiderfaget

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler

  • sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner

  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding

  • bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner

  • utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode

  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr


Personlige egenskaper
En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.

Finn ledige læreplasser