Lærefag

Logistikkfaget

Aktuelle arbeidssteder
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk

  • ordrebehandling, lagerhold og emballering

  • klargjøring for forsendelser

  • sikring av gods

  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport

  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer

  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling

  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling

  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Personlige egenskaper
En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Finn ledige læreplasser