Lærefag

Industrirørleggerfaget

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
 
Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er:
  • tolking av rørtegninger og isometriske tegninger
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • tilvirking og prefabrikkering av rør og rørdeler, montering og sammenføying av rørsystemer
  • kontroll av industrielle rørsystemer ved sertifisering og godkjenning
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr
Personlige egenskaper
En industrirørlegger må kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Faget er i kontinuerlig utvikling, og du bør ha evne til omstilling, teknisk og faglig innsikt, godt håndlag og sosial kompetanse.
Finn ledige læreplasser