Om oss

Om oss

IFOS startet sin virksomhet i 1992 med hovedformål å skaffe teknologibedriftene kompetent arbeidskraft. IFOS har siden 2006 blitt drevet som et rent opplæringskontor med formidling og oppfølging av lærlinger. i 2009 ble Opplæringskontoret Tre- og Møbel innlemmet i IFOS.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringen kan foregå i en eller flere av medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret mottar tilskudd for sine lærlinger. Tilskuddet fordeles til medlemsbedriftene etter opplæringskontorets vedtekter.

IFOS holder til i Damsgårdsveien 225 på Laksevåg.
Formålet til IFOS kan kort beskrives på følgende måte:

  • Tegner lærekontrakter og ordner all kontakt med Fagopplæringskontoret i Hordaland
  • Hjelper bedriftene med å bli godkjente lærebedrifter i aktuelle fag
  • Påser at all nødvendig teori i forbindelse med læreforholdet avlegges.
  • Bidrar med hjelp til å utarbeide internplaner for opplæringen, foretar rotasjoner og hospiteringer, slik at hele bredden av mål i læreplanen dekkes.
  • Planlegger og gjennomfører kurs for lærlinger, faddere, instruktører og faglige ledere.
  • Følger opp lærling og bedrift gjennom lærlingsamtaler.
  • Melder opp, tilrettelegger for fagprøver og forbereder lærlingen på hva som venter.
  • Markedsfører fagene og bedriftene gjennom vår hjemmeside, på skolebesøk og ved stand brukt på yrkesmesser.
  • Hjelper bedriftene så langt som mulig med all nødvendig bekreftelse i forbindelse med oppmelding av praksiskandidater til fagprøve.

Vi er bedriftens ressurssenter innenfor fagopplæring.

Ønsker du mer informasjon om hva IFOS gjør, hvilket ansvar vi har i forhold til medlemsbedrifter/lærlinger eller annet, ta kontakt med:

Daglig leder 

Sigbjørn Tarberg, E-post: sigbjorn@ifos.no Mobil: +47 473 66 807    


Opplæringskonsulent

Ranveig Nordvik Toftevåg, E-post: rnordvik@ifos.no Mobil: +47 900 83 439

 

 

Følg oss på Facebook og på Instagram