Lærefag

Trevare- og bygginnredningsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Trevaresnekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer vinduer, dører, trapper og/eller innredninger av tre. Arbeidsplassen er i hovedsak på et fast produksjonssted, men det kan være enkelte monteringsoppdrag ute på byggeplass.

Sentrale arbeidsoppgaver

På grunn av utstrakt spesialisering innen faget må du velge blant følgende fordypningsområder: produksjon av vinduer, dører, trapper eller innredninger.
Sentrale arbeidsområder er

  • materialhåndtering
  • maskinering/bearbeiding
  • sammensettings- og monteringsarbeider
  • overflatebehandling

Personlige egenskaper

En trevaresnekker må kunne lage, lese og forstå arbeidstegninger og spesifikasjoner og kunne velge riktige materialer, verktøy og utstyr. Faget var tidligere et typisk håndverksfag, men i dag er den maskinelle siden av faget langt mer framtredende enn den håndverksmessige. Datastyrte maskiner er utbredt, og datakunnskaper er viktig. Du bør kunne arbeide selvstendig, grundig og nøyaktig, være kreativ og ha estetisk sans.

Finn ledige læreplasser