Lærefag

Trebåtbyggerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Trebåtbyggeren arbeider i små og store bedrifter som driver med trebåtproduksjon, ved verft eller slipp.

Sentrale arbeidsoppgaver

Trebåtbyggeren produserer, reparerer,vedlikeholder og restaurerer skrog, overbygg, rigger, innredninger og installasjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • bruk av de forskjellige materialene som blir brukt i tradisjonell og moderne båtbygging
  • tørkeprosesser og bearbeiding
  • bruk av komposittmateriale/plast og forming av stål og metall
  • mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling og tekniske installasjoner
  • estetikk, design og konstruksjon med tegning og visualisering
  • kvalitetssikring og HMS

Fagarbeideren skal i samarbeid med andre og selvstendig kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du har godt håndlag, praktisk sans og er nøyaktig.

Finn ledige læreplasser