Lærefag

Låsesmedfaget

Aktuelle arbeidssteder
Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidområder er

  • montering og reparasjon av låser, beslag, dørlukkere og andre låsinnordninger

  • fremstilling av forskjellige typer nøkler, beslaglister og låsesystemer

  • installasjon, idriftsetting og service på adgangskontroll- og porttelefonanlegg

  • integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV

  • oppsetting av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget

Personlige egenskaper
Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og tillitsvekkende atferd.

Formelle krav
Utøvelse av faget krever plettfri vandel.

Finn ledige læreplasser