Lærefag

Motormekanikerfaget

Aktuelle arbeidssteder
En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båter

  • montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg i mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk

  • valg av materialer og tilpassing av detaljer for motorer og maskininstallasjoner med aktuelle maskiner, utstyr og verktøy

  • bruk av tilgjengelig datateknologi

  • betjening av kunderegister

Personlige egenskaper
En motormekaniker må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være fingerferdig. Motormekanikeren må ofte forholde seg direkte til kunder, og du bør være serviceinnstilt og omgjengelig.

Finn ledige læreplasser